R 101 min – 09 agosto 2019

La película tiene lugar durante la Pirates Expo, «hecha por piratas para piratas», donde los piratas de todo el mundo, incluidos algunos de sus personajes más infames, se unen a la búsqueda de un gran tesoro para encontrar un tesoro perdid: ¡esta vez perteneció nada menos que a Gold Roger!

Director: Takashi Ōtsuka

Intérpretes: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Hiroaki Hirata, Ikue Otani, Yuriko Yamaguchi, Kazuki Yao, Choo, Tsutomu Isobe, Hiroshi Kamiya, Mahito Ōba, Rino Sashihara, Kotono Mitsuishi, Tōru Furuya, Shigeru Chiba, Tomokazu Seki, Yūsuke Santamaria

Fotos

LO MÁS VISTO